Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010g. 2010 20x20cm ΜΕΛΑΝΙ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
INK ON CANVAS

           f. 2010 50x50cm aprox. ΤΕΤΡΑΠΤΥΧΟ ΜΕΛΑΝΙ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
                      INK ON CANVAS


 

e. 2010 20x20cm ΜΕΛΑΝΙ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
          INK ON CANVAS

d. 2010 20x20cm ΜΕΛΑΝΙ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
           INK ON CANVAS

c. 2010 20x20cm ΜΕΛΑΝΙ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
           INK ON CANVAS
 b. 2010 20x20cm ΜΕΛΑΝΙ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
           INK ON CANVAS
a. 2010 20x20cm ΜΕΛΑΝΙ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
           INK ON CANVAS2 σχόλια: